ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε μέσω των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, την παραίτηση 4 μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ασωμάτου, τα οποία ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στο διάστημα των 9 μηνών    που διετέλεσαν μέλη της επιτροπής.

Σαν εκκλησιαστική επιτροπή, δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε τους λόγους παραίτησης τους, σεβόμενοι  την επιθυμία τους να μην συνεχίσουν,  αλλά και για να αποφύγουμε την άσκοπη αντιπαράθεση που πιθανό να προκαλέσει ζημιά στο αγαπημένο μας χωριό. Χαιρετίζουμε όμως την προθυμία τους να συνεχίσουν να εργάζονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χωριό μας.

Τα εναπομείναντα 9 μέλη της επιτροπής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σεβασμό προς όλους τους συγχωριανούς μας, υλοποιώντας τους στόχους τούς οποίους έχει θέσει η επιτροπή στις πρώτες συνεδρίες της, μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής του Αρχιεπισκόπου μας και των κανονισμών λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Επιτροπών.

enasomatou IT Team