Οι φορολογίες δεν αποδίδουν

Αν η βουλή ψηφίσει την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας μέχρι €40,000 με βάση τις τιμές του 1980 από τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας το κράτος θα απωλέσει έσοδα της τάξης των €43 εκατομμυρίων.  Αν η βουλή ψηφίσει και την εξαίρεση από τη φορολογία της γεωργικής γης, ανεξάρτητα από τη διαμονή του ιδιοκτήτη, τότε το κράτος θα απωλέσει άλλα €24.2 εκατομμύρια.  Δηλαδή, από τα €130 εκατομμύρια που προβλέπεται ότι θα αποφέρει η φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας, αν όλοι πλερώσουν κανονικά, το ποσό μειώνεται στα €63 εκατομμύρια.  Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το εμπειρικό ποσοστό μη συμμόρφωσης σε τέτοιες φορολογίες ανέρχεται σε 30% επί των συνολικών αναμενόμενων εσόδων, η πραγματική απόδοση του φόρου ιδιοκτησίας θα κυμανθεί γύρω στα €43 εκατομμύρια.  Το ποσό αυτό απέχει κατά πολύ από τα €98.5 εκατομμύρια που απαιτούνται από την τροϊκα για το έτος 2013. Βασικά, τα δημόσια οικονομικά θα παρουσιάσουν επιπρόσθετο έλλειμμα της τάξης των €55 εκατομμυρίων και η τροϊκα θα απαιτήσει όπως ληφθούν άμεσα επιπρόσθετα μέτρα για να καλύψουν το ποσό αυτό.  Και επειδή οι φορολογίες αργούν να αποδώσουν, η τροϊκα θα απαιτήσει περικοπές από τις δαπάνες του δημοσίου.  Στο παρόν στάδιο η τροϊκα δεν θα μας εισηγηθεί από πού πρέπει να προέλθουν οι εξοικονομήσεις, αλλά θα αφήσει την κυβέρνηση να αποφασίσει.  Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει εκ νέου όλες τις δαπάνες του δημοσίου , για να αποφασίσει από πού θα περικόψει τα €55 εκατομμύρια.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι όποιες εξοικονομήσεις δεν θα προέλθουν από φορολογίες αλλά ούτε και από μειώσεις μισθών, αλλά από σπατάλες. 

Η αλήθεια είναι ότι οι σπατάλες είναι πάρα πολλές και υπάρχει αρκετό λίπος για να καλύψει ένα ενδεχόμενο έλλειμμα της τάξης των €55 εκατομμυρίων.   Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το έλλειμμα εσόδων από το φόρο ιδιοκτησίας.  Έλλειμμα παρουσιάζουν και άλλες φορολογίες, όπως το τέλος για τις εταιρείες, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, η φορολογία στα καύσιμα κλπ.  Για παράδειγμα, η συμμόρφωση των εταιρειών για την καταβολή του τέλους των €350 είναι ακόμα πολύ χαμηλή και δεν υπερβαίνει το 30%, ούτε τα μισά από τα €70 εκατομμύρια που αναμένει το κράτος δεν  θα εισπραχθούν.   Ούτε και ο φόρος για τα καύσιμα αναμένεται να αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα καθώς η χρήση των μηχανοκινήτων οχημάτων μειώνεται λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης.  Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν οι φορολογίες να μην αποδώσουν τα αναμενόμενα και το δημοσιονομικό πρόγραμμα προσαρμογής να εκτροχιάζεται συχνά.  Κάθε φορά που θα υπάρχει αρνητική απόκλιση από τα αναμενόμενα έσοδα, η κυβέρνηση θα καλείται άμεσα να λάβει επιπρόσθετα μέτρα, τα οποία δεν θα είναι επιπρόσθετες φορολογίες αλλά επιπρόσθετες περικοπές.  Ως συνήθως, οι περικοπές έχουν να κάνουν με εργαζόμενους και δικαιούχους κοινωνικών παροχών και αναμένεται ότι θα προκαλέσουν κοινωνικές αναταραχές.  Ας  έχουν λοιπόν υπόψη τους αυτές τις παραμέτρους, οι πολιτικές δυνάμεις που επιμένουν να βάζουν τρικλοποδιές στην εφαρμογή του μνημονίου που έχει ήδη συμφωνηθεί.  Δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team