Η κάθοδος της τροϊκας

Σε λίγες μέρες, κλιμάκια της Κύπρου έρχονται στην Κύπρο για να μας αξιολογήσει.  Η τήρηση των συμφωνηθέντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης και της χρηματοδότησης του από το Μηχανισμό Στήριξης.  Από τη στιγμή που εμείς κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να απαιτούμε επιπρόσθετη στήριξη από τους εταίρους μας, εάν και εφόσον χρειαστεί.  Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει όλες τις πρόνοιες του μνημονίου, ως όφειλε να εφαρμόσει μέχρι σήμερα, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες.  Οι ανησυχίες εστιάζονται σε δύο θέματα. Το πρώτο αφορά την ύφεση της οικονομίας, η φαίνεται να είναι μεγαλύτερη της προβλεπόμενης και αυξάνει το προβλεπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα.  Το δεύτερο θέμα αφορά την μη αποτελεσματικότητα κάποιων από τα μέτρα που έχουμε συμφωνήσει με την τροϊκα.  Για παράδειγμα, τα αναμενόμενα έσοδα από το τέλος εταιρειών ύψους €350 ανά εταιρεία, δεν αναμένεται να αποδώσει τα €90 εκατομμύρια που προέβλεπε το μέτρο αυτό.  Επίσης, είναι εξαιρετικά αβέβαιο κατά πόσο η σημαντική αύξηση στο φόρο ιδιοκτησίας που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη βουλή, θα μαζέψει τα €70 εκατομμύρια που προέβλεπε το μέτρο. Ιδιαίτερα με το φόρο ιδιοκτησίας, η αναβολή της καταβολής της φορολογίας μέχρι τον Νοέμβριο, προβληματίζει ιδιαίτερα.

Αυτά είναι επιπρόσθετα από τον αρνητικό αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στα δημόσια οικονομικά.  Αν τελικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η ευθύνη θα είναι δική μας.  Διότι όταν η τροϊκα ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2012 και συμφώνησε με την κυβέρνηση την εξοικονόμηση ύψους €1.1 δις (αργότερα €1.3 δις), μας εισηγήθηκε όπως οι εξοικονομήσεις αυτές προέλθουν κατά 80% από περικοπές και 20% από φορολογίες.  Ο λόγος ήταν ξεκάθαρος, οι περικοπές είναι σίγουρες εξοικονομήσεις ενώ οι φορολογίες όχι.  Η κυβέρνηση όμως, σε μια προσπάθεια να αποφύγει πολιτικό κόστος, και με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών δυνάμεων, αποφάσισε να επιτύχει τις εξοικονομήσεις που συμφωνήθηκαν, με 50% από περικοπές και 50% από φορολογίες.  Και επειδή είναι φανερό ότι οι φορολογίες που επιβλήθηκαν δεν θα δουλέψουν, η κυβέρνηση θα κληθεί τον Σεπτέμβριο να λάβει επιπρόσθετα μέτρα. Βεβαίως, η τροϊκα δεν θα μας εκδικηθεί επειδή δεν ακολουθήσαμε την εισήγηση της διότι αυτό που έχει συμφωνία είναι αυτά που συμφωνήθηκαν στο μνηνόνιο.  Πιστεύω ότι η τροϊκα έχει καλές προθέσεις, ιδιαίτερα μετά τις δραματικές εξελίξεις της 25ης Μαρτίου, οι οποίες ουσιαστικά τερμάτισαν την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.  Οι εταίροι μας θέλουν να πετύχει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, εξυγίανσης του τραπεζικού τομέα και αναδιάρθρωσης της οικονομίας, διότι είναι προς το συμφέρον της ευρωζώνης και του ευρώ.  Οι εταίροι μας όμως θέτουν ως βασική προϋπόθεση την τήρηση των συμφωνηθέντων.  Από τη στιγμή που τηρούμε τα συμφωνηθέντα, έχουμε δικαίωμα να διεκδικήσουμε περισσότερα, ανεξάρτητα από το αν τα συμφωνηθέντα αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Ακόμα και στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία για 2 χρόνια δεν τηρούσε πλήρως τα συμφωνηθέντα, η τροϊκα δείχνει σήμερα περισσότερη επιείκεια και ελαστικότητα.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team