Άλλο λογιστικό και άλλο πραγματικό κέρδος

Category: ΑΡΘΡΑ
Published on Friday, 14 June 2013 10:38
Written by Administrator
Hits: 2307

Η κοινή ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα της πώλησης των υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Κύπρο ήταν εντελώς ανυπόστατες και συνάμα αδικαιολόγητες.   Η λανθασμένη ερμηνεία της διαχείρισης της πώλησης των κυπριακών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, η οποία ήταν σκόπιμη, προκάλεσε μια έξαρση λαϊκισμού από κύπριους πολιτικούς, η οποία στόχευε στο να επικρίνει την κυβέρνηση για χειρισμούς που δεν έκανε η ίδια, και για τους οποίους βεβαίως δεν ευθύνεται.  Σίγουρα δεν ευθύνεται διότι, δεν είναι η παρούσα κυβέρνηση που έχει φέρει την κυπριακή οικονομία στο χείλος του γκρεμού και το τραπεζικό σύστημα στα πρόθυρα της κατάρρευσης.   Η κοινή ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόρισε το πλαίσιο όρων πώλησης των κυπριακών υποκαταστημάτων, το οποίος περιλάμβανε το τίμημα πώλησης και την αξία αποτίμησης των δανείων.  Τα δάνεια αποτιμήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημιές που υπολόγισε η PIMCO κάτω από το ακραίο σενάριο.  Το ακραίο σενάριο είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες πρόσφατες εξαγορές τραπεζών στην Ελλάδα.  Σε ότι αφορά την επιλογή της Πειραιώς ως ο αγοραστής, αυτό το αποφάσισε το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επειδή εμπίπτει στην αρμοδιότητα του. 

Η Κύπρος δεν είχε καμία ανάμιξη στην επιλογή του αγοραστή.  Σύμφωνα λοιπόν με τη συμφωνία, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (κυρίως δανείων και ακινήτων), που μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται σε €16.4 δις περίπου και οι συνολικές υποχρεώσεις (καταθέσεις) €15 δις περίπου.    Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν λαμβάνουν υπόψη ζημιές στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των τριών τραπεζών ύψους €2.8 δις περίπου, με βάση τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO κάτω από το ακραίο σενάριο.  Με λίγα λόγια, η ονομαστική αξία των περιουσιακών στοιχείων (κυρίως δανείων) ήταν €19.2 δις, αλλά η πραγματική τους αξία καθορίστηκε στα €16.4 δις, λόγω των επισφαλειών που θα προκύψουν κατά τα επόμενα τρία χρόνια.  Αν τελικά οι ζημιές στα δανειακά χαρτοφυλάκια που μεταφέρθηκαν στην Πειραιώς είναι περισσότερες από €2.8 δις, τότε η Κύπρος θα είναι κερδισμένη και η Πειραιώς θα υποστεί κάποιες ζημιές από την εξαγορά.  Ουδείς γνωρίζει σήμερα κατά πόσο η Πειραιώς θα καταφέρει να εισπράξει €16.4 δις από τα €19.2 δις δάνεια που ανέλαβε.   Ο ισχυρισμός της αντιπολίτευσης ότι η Κύπρος χάρισε τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών στην Πειραιώς είναι ανυπόστατος και στερείται κοινής λογικής.  Το γεγονός ότι η Πειραιώς έχει καταγράψει κέρδος ύψους €3.4 δις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, είναι καθαρά λογιστικό, και δεν λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ζημιές λόγω επισφαλειών.  Διότι, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η Πειραιώς ήταν αναγκασμένη να ανακοινώσει τα κέρδη από την εξαγορά των υποκαταστημάτων, δεν μπορούσε όμως να ανακοινώσει τις μελλοντικές ζημιές επειδή δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας