Το θέμα των ενοικίων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ισοπεδωτικά

Category: ΑΡΘΡΑ
Published on Monday, 03 June 2013 05:39
Written by Administrator
Hits: 1660

Σε γενικές γραμμές, τα ενοίκια καθορίζονται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης με ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ του ιδιοκτήτη ενός υποστατικού και του ενοικιαστή.  Οποιαδήποτε παρέμβαση από μέρους της πολιτείας προκαλεί στρεβλώσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την μη βέλτιστη κατανομή των πόρων της οικονομίας.  Όμως σε κάποιες περιπτώσεις που η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά προς όφελος της κοινωνίας, η παρέμβαση της πολιτείας κρίνεται ενδεδειγμένη και μπορεί να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα.  Για παράδειγμα, κάποιοι ενοικιαστές που έχουν ριζώσει σε κάποια υποστατικά, κυρίως εμπορικά, οι οποίοι έχουν κάνει έξοδα για μετατροπές, και είναι εγκλωβισμένοι σε ψηλά ενοίκια, ενδεχομένως να πρέπει να τύχουν στήριξης από την πολιτεία.  Ακόμα και αν υπάρχουν πολλά άλλα υποστατικά όπου θα μπορούσαν να στεγαστούν με χαμηλότερο ενοίκιο, δεν μπορούν να αποχωρήσουν εύκολα από τα υποστατικά στα οποία βρίσκονται σήμερα διότι έχουν επενδύσει σε αυτά, και έχουν αποκτήσει πελατεία και καλή φήμη.  Αν αποχωρήσουν λόγω του ότι το ενοίκιο είναι ψηλό, τότε ίσως να υποστούν μεγάλες ζημιές. 

Αν αυτοί οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να αντέξουν το ψηλό ενοίκιο, τότε ενδεχομένως να μειώσουν άλλα έξοδα τους, όπως το προσωπικό τους, για να επιβιώσουν.  Με λίγα λόγια, η πολιτεία οφείλει να εξετάσει αυτές τις υποθέσεις.  Από την άλλη όμως, οι ιδιοκτήτες των υποστατικών έχουν το δικαίωμα να τα εκμεταλλεύονται τις περιουσίες τους όπως αυτοί επιθυμούν.  Κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν συνάψει δάνεια για να αναγείρουν τα υποστατικά και μπορεί να πληρώνουν δόσεις στις τράπεζες.   Κάποιοι άλλοι ιδιοκτήτες μπορεί να έχουν τα υποστατικά τους ενοικιασμένα με χαμηλά ενοίκια και να είναι εγκλωβισμένοι σε θέσμιους ενοικιαστές.  Το ενοικιοστάσιο που ισχύει σήμερα έχει μεγάλες αδυναμίες οι οποίες στρεβλώνουν την αγορά και μειώνουν τα κίνητρα για ανάπτυξη.    Άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, έτσι που με μια μονοκονδυλιά να λύσουμε το πρόβλημα.  Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να εξετάζεται πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για μείωση του ενοικίου.  Ισοπεδωτικές λύσεις, όπως αυτή που προτείνει το ΑΚΕΛ, μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπαθεί να λύσουν.   Πρώτα από όλα, η όποια μείωση ενοικίου με Νόμο, δεν πρέπει να αγγίξει τα οικιστικά διότι υπάρχουν τόσα πολλά διαθέσιμα στην αγορά.  Δεύτερον, αν μια επιχείρηση που ενοικιάζει είναι ακόμα κερδοφόρα, δεν υπάρχει λόγος να επωφεληθεί από μείωση του ενοικίου.  Και τρίτον, αν ο ιδιοκτήτης του ενοικιαζόμενου υποστατικού εξαρτάται από το ενοίκιο που εισπράττει και χωρίς αυτό δεν θα μπορεί να ζήσει ή να πληρώσει τις δόσεις των δανείων του, τότε δεν είναι δίκαιο να αναγκαστεί να μειώσει το ενοίκιο.  Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε.

Μάριος Μαυρίδης