Οι καταθέσεις μειώνονται, τα δάνεια στα ίδια επίπεδα

Μια σημαντική ανισορροπία καταγράφεται στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου με τα συνολικά δάνεια να υπερβαίνουν τις συνολικές καταθέσεις.  Τα στοιχεία του Ιανουαρίου δείχνουν ξεκάθαρα πλέον ότι τα δάνεια υπερβαίνουν τις καταθέσεις κατά 5.4%.  Συγκεκριμένα τα δάνεια στο τέλος Ιανουαρίου ήταν €72.1 δις ενώ οι καταθέσεις €68.4 δις.  Μέχρι τον Μαϊο του 2012 οι καταθέσεις ήταν περισσότερες από τα δάνεια.  Από τον Ιούνιο 2012 μέχρι σήμερα όμως, οι καταθέσεις μειώνονται σταθερά ενώ τα δάνεια παραμένουν στα ίδια επίπεδα, κυρίως λόγω του ότι πολλοί δανειολήπτες δεν μπορούν να καταβάλουν τις δόσεις τους.  Ο Ιούνιος ήταν και μήνας κατά τον οποίο η Κύπρος υπέβαλε αίτημα στο Μηχανισμό Στήριξης για οικονομική βοήθεια, αφού οι αγορές δανεισμού είχαν κλείσει τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τις τράπεζες.  Μετά τον Ιούνιο, η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα αλλά και στον δημόσιο τομέα δεν ήταν διαχειρίσιμη.  Το γεγονός και μόνο ότι τα συνολικά δάνεια σήμερα είναι περισσότερα από τις συνολικές καταθέσεις είναι ανησυχητικό, αφού δημιουργεί έλλειμμα εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.  Πάντοτε στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες, οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος είναι περισσότερες από τα δάνεια, τουλάχιστον κατά 10%  Κατ’ ακρίβεια, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν δύναται να δανείσει περισσότερο από το 80% των καταθέσεων που δέχεται.  Επειδή όμως μια τράπεζα μπορεί να δανείσει και από τα δικά της κεφάλαια ή από αυτά που δανείζεται με έκδοση ομολόγων ή αξιογράφων, τα δάνεια μπορεί να υπερβούν το 80% των καταθέσεων, δεν πρέπει όμως να ξεπεράσουν το 100%. 

Οι τράπεζες έχουν ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα, αυτό της κεφαλαιακής επάρκειας.  Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, και μετά από σχετική συμφωνία με την τροϊκα, τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν το 9% των ιδίων κεφαλαίων της σε ρευστά διαθέσιμα, για να αποτελούν εγγύηση για τις καταθέσεις.  Σήμερα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια γύρω στο 5% και υπολοίπονται κάποια δις για να συμπληρωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια.  Το τραπεζικό σύστημα σήμερα, βρίσκεται σε ένα ναρκοπέδιο και αν δεν υπογραφεί σύντομα δανειακή σύμβαση, ένας θεός γνωρίζει τι θα συμβεί.  Όμως, δεν μας αρκούν όλα τα πιο πάνω, έχουμε και τους Γερμανούς να μας κατηγορούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απαιτώντας όπως διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα από ιδιωτικό οίκο.  Αυτός είναι και ο λόγος που η δανειακή σύμβαση καθυστερεί τις τελευταίες εβδομάδες.  Όλα αυτά λοιπόν φοβίζουν τους καταθέτες οι οποίοι αποσύρουν καταθέσεις από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς.  Ευελπιστούμε ότι το πρόβλημα της ανακεφαλαιοποίησης επιλυθεί στις επόμενες εβδομάδες για να τερματιστεί  η μεγάλη αβεβαιότητα που κυριαρχεί στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team