Ουσιαστικής σημασίας η στήριξη της Ρωσίας

Η στήριξη της Ρωσίας θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων της Κύπρου με την τροϊκα και τη συνομολόγηση συμφωνίας μεταξύ τους.  Αν και η συμμετοχή της Ρωσίας θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια της συμφωνίας της Κύπρου με την τροϊκα, το ποσό που θα μας δανείσει η Ρωσία θα μειώσει το ποσό που θα μας δανείσει ο Μηχανισμός Στήριξης.  Ως αποτέλεσμα, θα είναι πιο εύκολο για τη δανειακή σύμβαση να περάσει από τα 16 κοινοβούλια των χωρών μελών της ευρωζώνης.  Η Ρωσία έχει κάθε λόγο να εμπλακεί στη διαδικασία στήριξης της Κύπρου από την Ευρώπη ενώ η Ευρώπη έχει επίσης κάθε λόγο να θέλει την συμμετοχή της Ρωσίας.  Η Ρωσία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα Ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται κατατεθειμένα στις Κυπριακές Τράπεζες.  Η Ρωσία δεν θα ήθελε ποτέ τα χρήματα αυτά να χαθούν διότι θα είναι ενάντια στα συμφέροντα της. 

Αν τα χρήματα αυτά είναι μαύρα, τότε η Ρωσία θα θέλει να τα φορολογήσει και ο μόνος τρόπος είναι να συνεργαστεί με τις Κυπριακές αρχές, οι οποίες θα γίνουν χαλί για να πατήσει η Ρωσία, προκειμένου να πάρουν το δάνειο.  Αν τα χρήματα αυτά είναι άσπρα, τότε και πάλι, η Ρωσία χρειάζεται τα χρήματα να επενδυθούν στη Ρωσία.  Ας μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Ρωσία, λόγω των Ρωσικών κεφαλαίων που επαναπατρίζονται, αφού περάσουν πρώτα από την Κύπρο, λόγω χαμηλής φορολογίας.  Από την πλευρά της, η Ευρώπη έχει λόγους να επιθυμεί την εμπλοκή της Ρωσίας στην δανειακή σύμβαση της Κύπρου με την τροϊκα.  Οι Ευρωπαϊοι ψηφοφόροι δεν θα ήθελαν ποτέ να δώσουν χρήματα για να σωθούν τα Ρωσικά κεφάλαια των Ρώσων ολιγαρχών, όταν αυτά μάλιστα μπορεί να είναι και αφορολόγητα.  Όταν τα κοινοβούλια των χωρών της ευρωζώνης κληθούν να ψηφίσουν τη δανειακή σύμβαση της Κύπρου, το θέμα των Ρωσικών κεφαλαίων θα συζητηθεί έντονα.  Η Ευρώπη θέλει τη Ρωσία να συνεισφέρει για να σώσει τα κεφάλαια των Ρωσικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και αλλού αλλά είναι εγγεγραμμένες για φορολογικούς σκοπούς στην Κύπρο.  Άλλωστε τα Ρωσικά κεφάλαια ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τη υπερβολική διόγκωση του τραπεζικού τομέα στην Κύπρου, αφού οι Ρωσικές καταθέσεις αποτελούν το ένα τρίτο περίπου των συνολικών καταθέσεων το Κυπριακού τραπεζικού συστήματος, και ο υπερβολικά μεγάλος τραπεζικός τομέας στην Κύπρο προκάλεσε το πρόβλημα στην Κύπρο.  Η στήριξη λοιπόν της Κύπρου από τη Ρωσία έχει μια ισχυρή λογική, χωρίς να λάβουμε υπόψη οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα πιθανόν να προκύπτουν από τις εξελίξεις.  Στην πιο πάνω ανάλυση, δεν έχουμε λάβει υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, δεδομένης και της νέας κατάστασης πραγμάτων που αφορούν τόσο το φυσικό αέριο όσο και τις εξεγέρσεις των Αραβικών λαών.  Γι’ αυτό χρειάζονται οι δεξαμενές σκέψεις.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team