Δεν είναι το μέγεθος που έχει σημασία

Category: ΑΡΘΡΑ
Published on Wednesday, 23 January 2013 06:47
Written by Administrator
Hits: 1640

Μπορεί ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών να θέτει θέμα ξεπλύματος μαύρου ή βρώμικου χρήματος από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, όμως ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί η Γερμανία να μην συναινέσει στην υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Κύπρο.  Διότι από τη στιγμή που η Κύπρος είναι μέλος της ευρωζώνης και συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, έχει δικαίωμα σε στήριξη από τους εταίρους της και οι εταίροι της έχουν υποχρέωση να την βοηθήσουν.  Ανεξάρτητα από την αρχή της αλληλεγγύης, η οποία είναι βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος έχει προσφέρει αρκετά στην ευρωζώνη και έχει θυσιάσει βασικά εργαλεία οικονομικής πολιτικής για να διαχειριστεί την οικονομία της.   Με τη συμμετοχή της στην ευρωζώνη, η Κύπρος έχει εκχωρήσει κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσον αφορά τη δημοσιονομική, την νομισματική και την συναλλαγματική της πολιτική.  Η δημοσιονομική της πολιτική αφορά τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους, με τα οποία μια κυβέρνηση θα μπορούσε να ρυθμίσει την οικονομική δραστηριότητα.  Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, μια κυβέρνηση αυξάνει τις δαπάνες της και μειώνει τις φορολογίες για να τονώσει την οικονομία και να εξέλθει από την ύφεση.  Αντί αυτού, η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει πολιτικές λιτότητας για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των εταίρων της.  Η νομισματική πολιτική αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων στην οικονομία και την εκτύπωση χρήματος.  Η εκτύπωση φρέσκου χρήματος είναι ένα πολύ επικίνδυνο εργαλείο το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός από έκτακτες περιπτώσεις για την παροχή ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. 

Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ευρωσύστημα, προσφέρουν τη δυνατότητα για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα να αυξήσει τη ρευστότητα του, όμως οι στρόφιγγες φρέσκου χρήματος έχουν κλείσει λόγω της δραματικής κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο.  Έχει ήδη γίνει μεγάλη ζημιά στην οικονομία, κυρίως λόγω της κακής διαχείρισης της οικονομίας από την κυβέρνηση και της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει έγκαιρα το πρόβλημα.  Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό το πρόβλημα για τους Γερμανούς, και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα μη στήριξης της Κύπρου από την Ευρώπη.  Όπως έχουν αναφέρει Ευρωπαϊοι αξιωματούχοι, όπως το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Joerg Asmussen και επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου CharlesDalara, η Κύπρος δεν πρέπει να υποτιμηθεί επειδή τάχατες δεν αποτελεί συστημικό κίνδυνο διότι οι επιπτώσεις στην ευρωζώνη μπορεί να είναι δυσανάλογα μεγάλες.  Με άλλα λόγια, το σημαντικό δεν είναι το μέγεθος αλλά ότι η Κύπρος χρησιμοποιεί το ευρώ.

Μάριος Μαυρίδης