Δεν συμφέρει στην Κύπρο το μαύρο χρήμα

 

 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η Κύπρος είναι ελκυστικός προορισμός για εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων είναι ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής για εταιρικά κέρδη.  Ο συντελεστής αυτός είναι γύρω στο 10% και είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Παρά τις αντιδράσεις των εταίρων μας, η Κύπρος διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον φορολογικό συντελεστή σε εταιρικό επίπεδο, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.  Όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004, είχε συμφωνήσει με τους εταίρους να διατηρήσει τον συντελεστή αυτό στο 10% διότι ήταν πολύ σημαντικός για την οικονομία της.  Η αλήθεια είναι ότι κανένας από εταίρους της Κύπρου δεν έχει θέσει θέμα αύξησης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή.  Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής για εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων τυγχάνει αξιοποίησης από δεκάδες χιλιάδες εταιρείες ξένων συμφερόντων, οι πλείστες από τις οποίες είναι Ρωσικές.  Συγκεκριμένα, από τις 250,000 εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών, οι 180,000 είναι ξένων συμφερόντων.  Οι εταιρείες ξένων συμφερόντων εγγράφονται στην Κύπρο, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται οι δραστηριότητες τους, για να φορολογούνται όχι τα κεφάλαια τους αλλά τα κέρδη τους στο 10%.  Αυτό είναι και λογικό και θεμιτό, αφού δεν παραβιάζουν καμία οδηγία ή κανονισμό.  Από τη στιγμή που ενεργούν στα πλαίσια της νομιμότητας και της διαφάνειας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένας δεν έχει παράπονο. 

Το πρόβλημα είναι με τα ξένα κεφάλαια, τα οποία συνοδεύουν τις εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, και απολαμβάνουν καθεστώς εμπιστευτικότητας.  Λόγω της παρουσίας τους στην Κύπρο, οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο μεταφέρουν και τα κεφάλαια τους στις Κυπριακές Τράπεζες, προφανώς για να μην έχουν όλα τους τα αυγά σε ένα καλάθι.  Αυτή την πρακτική ακολουθούν και πολλοί Κύπριοι, οι οποίοι διαθέτουν καταθέσεις σε άλλες χώρες.   Αν και η πρακτική αυτή είναι απόλυτα νόμιμη, δημιουργεί υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διότι από τη στιγμή που τα χρήματα κατατίθενται σε ξένες τράπεζες και διέπονται από καθεστώς εμπιστευτικότητας, το κίνητρο της φοροδιαφυγής είναι ισχυρό.  Λόγω της μεγάλης έκτασης των ξένων καταθέσεων στην Κύπρο από Ρώσους επιχειρηματίες, οι Γερμανοί υποστηρίζουν ότι πολλά από τα χρήματα αυτά είναι μαύρα.  Σίγουρα η Κύπρος δεν επιθυμεί να διακινείται μαύρο χρήμα μέσω του τραπεζικού της συστήματος, διότι αυτό θα αποτελούσε μεγάλη δυσφήμιση για το καθεστώς της Κύπρου ως διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο.  Για το λόγο αυτό η Κύπρος έχει υιοθετήσει όλες τις οδηγίες διεθνών οργανισμών και έχει υιοθετήσει αυστηρές πρακτικές  για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.  Με λίγα λόγια, δεν συμφέρει στην Κύπρο να επιτρέπει μαύρο χρήμα να διακινείται μέσω του τραπεζικού της συστήματος.   Το θέμα είναι να πειστούν οι εταίροι μας ότι το τραπεζικό μας σύστημα είναι καθαρό.

 

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

 

 

enasomatou IT Team