Η Βουλή ψήφισε σε Νόμο τον χρυσό κανόνα

Category: ΑΡΘΡΑ
Published on Monday, 07 January 2013 07:26
Written by Administrator
Hits: 2636

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη για τη Σταθερότητα το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Νομισματική Ένωση, γνωστή ως FiscalCompact, ή «χρυσός κανόνας» αλά Ελληνικά.  Η Συνθήκη στοχεύει στην ενδυνάμωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στις χώρες της ευρωζώνης μέσω του κανόνα για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, και του αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης.  Για να τεθεί η Συνθήκη σε ισχύ θα έπρεπε να εγκριθεί από 12 χώρες της ευρωζώνης.  Έτσι, μετά την έγκριση της από την Φινλανδία, η Συνθήκη τίθεται σε ισχύ με την έναρξη του 2013.  Η Συνθήκη δεσμεύει τις χώρες που την υπέγραψαν ως διεθνής συμφωνία μεταξύ τους, και η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή για όλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν την υιοθέτησαν ακόμη.

 

Η Κύπρος έχει υπογράψει τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση τον Μάρτιο του 2012 και το κυπριακό κοινοβούλιο την έχει επικυρώσει τον Δεκέμβριο του 2012.  Η Κύπρος πρόκειται να υπογράψει επίσης και μνημόνιο συναντίληψης με την τροϊκα μέσα στον Φεβρουάριο του 2013. Αν διαβάσει κανείς το μνημόνιο και τη Συνθήκη προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για δύο πολύ παρόμοια προγράμματα.  Προς τι λοιπόν όλες αυτές οι διαφωνίες και αντιπαραθέσεις γύρω από το μνημόνιο, οι οποίες μόνο μικροπολιτικές σκοπιμότητες εξυπηρετούν;  Ας δούμε τώρα τι προνοεί η Συνθήκη ή καλύτερα το μνημόνιο.

Η νέα Συνθήκη, απαιτεί όπως οι εθνικοί προϋπολογισμοί των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή να είναι ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί.  Ο στόχος αυτός θα θεωρείται ότι επιτυγχάνεται αν το ετήσιο δομικό δημοσιονομικό έλλειμμα δεν υπερβαίνει το 0.5% του ονομαστικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).  Προσωρινές αποκλίσεις από τον «χρυσό κανόνα» του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις βαθιάς οικονομικής ύφεσης.  Αν το δημόσιο χρέος είναι σημαντικά χαμηλότερο του 60% του ΑΕΠ, τότε το όριο του επιτρεπόμενου ελλείμματος καθορίζεται στο 1% του ΑΕΠ.  Όταν μια χώρα αποκλίνει από τον «χρυσό κανόνα» τότε ενεργοποιείται αυτόματα μια διαδικασία διόρθωσης της απόκλισης.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η απόκλιση θα πρέπει να διορθωθεί μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, δεν θα μπορεί δηλαδή μια χώρα να έχει όσο χρόνο επιθυμεί.

Οι χώρες που έχουν υιοθετήσει τη Συνθήκη αλλά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, θα υπόκεινται σε κυρώσεις που φτάνουν το 0.1% του ΑΕΠ τους.  Για την Κύπρο το ποσό αυτό ανέρχεται  στα €17.5 εκατομμύρια.  Αν η χώρα που παραβιάζει τον χρυσό κανόνα είναι στη ζώνη του ευρώ, το πρόστιμο κατατίθεται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ενώ αν η χώρα δεν είναι στη ζώνη του ευρώ, τότε το πρόστιμο κατατίθεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάριος Μαυρίδης

Βουλευτής Κερύνειας