Να μην επιβαρύνουμε τις επόμενες γενεές

Το συνταξιοδοτικό θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το πλέον σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος μακροπρόθεσμα, και το οποίο μπορεί να προκαλέσει αύξηση του δημόσιου χρέους στο 172% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) μέχρι το 2030.  Σύμφωνα με την Επιτροπή, η αύξηση των δημοσίων δαπανών του κράτους ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού για την περίοδο 2010 μέχρι 2060, θα κυμανθεί γύρω στο 8.4% ενώ ο μέσος κοινοτικός όρος κυμαίνεται γύρω από το 2.9%.  Δηλαδή, για την εν’ λόγω περίοδο, οι κύπριοι εργαζόμενοι θα επιβαρύνονται με τριπλάσιο κόστος για τη συντήρηση των συνταξιούχων της, από ότι η υπόλοιπη Ευρώπη.  Είναι γεγονός ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει ένα δημογραφικό πρόβλημα πολύ πιο έντονο από ότι οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο δείκτης γονιμότητας έχει σημειώσει απότομη πτώση τα τελευταία 10 χρόνια και σήμερα βρίσκεται στο 1.4 παιδιά ανά παραγωγική γυναίκα. 

Η απότομη πτώση του δείκτη γονιμότητας, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού. Κάθε χρόνο, ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται περισσότερο από ότι αυξάνονται οι εργαζόμενοι.  Σήμερα, τέσσερις εργαζόμενοι συνεισφέρουν για τη σύνταξη ενός συνταξιούχου για τις συντάξεις των συνταξιούχων, ενώ το 2030 τρεις εργαζόμενοι θα συντηρούν ένα συνταξιούχο.  Το 2050 τα πράγματα θα είναι χειρότερα αφού δύο εργαζόμενοι θα συντηρούν ένα συνταξιούχο.  Φανταστείτε ένας εργαζόμενος να εισφέρει το 25%  με 30% του μισθού του στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Τι θα απομένει για τα άλλα έξοδα της οικογένειας, το ενοίκιο ή τη δόση του δανείου, τις ασφάλειες, τις υπηρεσίες, τρόφιμα, ιατρικά έξοδα, καύσιμα κλπ?  Πόσοι ψηλοί θα είναι οι μισθοί από εδώ και πέρα, και πόσα θα περισσεύουν για αποταμίευση?  Δυστυχώς, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι τυχαίες και ενδέχεται να επαληθευθούν, εκτός και αν πάρουμε μέτρα από τώρα.  Η έκθεση της κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες του μνημονίου, επειδή αυτό δεν έχει υπογραφεί ακόμα.  Το μνημόνιο περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, όπως αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στο 65, πάγωμα συντάξεων μέχρι το 2016, και από το 2017 και μετά το όριο συνταξιοδότησης να συνάδει με το προσδόκιμο ζωής.  Πάντως το συνταξιοδοτικό είναι ακόμα ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια τις κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Αν δεν διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του Ταμείου, το ποσοστό φτώχειας ανάμεσα στον πληθυσμό θα αυξηθεί δραματικά.  Διότι από τη μια οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν λιγότερα (ενώ θα χρειάζονται περισσότερα) και οι εργαζόμενοι θα συνεισφέρουν περισσότερα από τα εισοδήματα τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα εισοδήματα τους να είναι λιγότερα (ενώ και αυτοί θα χρειάζονται περισσότερα).  Η λύση είναι να εργαζόμαστε περισσότερο και να κλείσουμε κάποιες τρύπες που σήμερα υπάρχουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η τροϊκα έκλεισε μερικές αλλά υπάρχουν και άλλες.

Μάριος Μαυρίδης

Βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team